Caracterització acústica d’una caiguda d’aigua

Juhé Pairó, Neus
Share
L’objectiu del projecte és determinar, de forma experimental, el nivell de soroll i l’espectre produïts per una caiguda d’aigua típica, projectada paral•lelament a un recipient receptor que conté un determinat nivell d’aigua. S’avaluarà el comportament de diferents combinacions de diferents paràmetres bàsicament el cabal de la caiguda d’aigua, l’alçada i el nivell d’aigua del recipient receptor. El projecte d’estudi de soroll, té com a objectiu final conèixer la importància relativa dels diferents paràmetres en el nivell de soroll i l’espectre produïts per la caiguda d’aigua i poder fer el disseny del mateix en base a un objectiu de nivell de pressió acústica resultant, avaluant també l’espectre esperat ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0