Projecte de rehabilitació del Mas Sitjar de Salt

Localització