Exportar referències bibliogràfiques de Grec a My publications de Mendeley