π [pi] Aromaticity and Three-Dimensional Aromaticity: Two sides of the Same Coin?

Text Complet
pi-aromaticity-ThreeDimensional.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
A bridge between classical organic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and closo borohydride clusters is established by showing that they share a common origin regulated by the number of valence electrons in an electronic confined space. Application of the proposed electronic confined space analogy (ECSA) method to archetypal PAHs leads to the conclusion that the 4n+2 Wade-Mingos rule for three-dimensional closo boranes is equivalent to the (4n+2) pi Huckel rule for two-dimensional PAHs. More importantly, use of ECSA allows design of new interesting fused closo boranes which can be a source of inspiration for synthetic chemists ​
​Tots els drets reservats