Visualitzant 01. IX Jornades de Dret català a Tossa (1996) per títol