Parasitosi per coccidis en mascles d’anxova

Localització