Demografia i conservació de Simethis mattiazzi, espècie d'interès per a la flora vascular de Catalunya

Localització