Identificació de serina proteases implicades en l’activació localitzada del receptor Torso tirosina cinasa a l’embrió de Drosophila melanogaster

Localització