A Pair-Approximation Model for Spatial Patterns in Tree Populations with Asymmetrical Resource Competition

Text Complet
Pair-approximationModel.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
A pair-approximation model for the spatial dynamics of a height-structured tree population is defined on a regular lattice where each site can be in 1 of 3 states: empty (gap site), occupied by an immature tree, and occupied by a mature tree. The nonlinearities are associated with resource competition effects of mature trees on immature ones (asymmetric competition) affecting the mortality of the latter but not their growth. The survival-extinction transition of the forest is expressed; the early dynamics of colonization are described in terms of local densities. Predictions of the pair-approximation model are compared with results from numerical simulations of cellular automata ​
​Tots els drets reservats