La Regeneració de les rouredes de Quercus petraea al Montseny

Localització