Unions estables homosexuals: l'aplicació pràctica de la llei i els aspectes pendents de regulació. Reflexions davant el nou horitzó legislatiu