La llengua occitana: caracterització i situació actual