La Nova regulació del dret de retenció, la penyora i l’anticresi en el llibre V CCCat