Visualitzant 07. XV Jornades de Dret català a Tossa (2008) per autor