El Mal samarità. L’absorció de beneficis per la gestió impròpia de negocis aliens