El Mal samarità. L’absorció de beneficis per la gestió impròpia de negocis aliens

Share
El present treball té per objecte l’estudi de la restitució de beneficis en el marc de la responsabilitat civil. En particular, es centra en aquella situació dins la qual la persona que causa un dany a una altra s’enriqueix gràcies a una conducta danyosa ​
​Tots els drets reservats