Criteris per a una regulació de la responsabilitat de l’empresari al Llibre VIè del CCCat