Principis per a una proposta de regulació de la responsabilitat extracontractual al Codi Civil de Catalunya