Aspectes pràctics de la proposta de regulació de la compravenda