Temps educatius i rendiment acadèmic: desigualtats educatives en grups desfavorits