Impressions sobre aspectes pràctics dels contractes de consum: relacions contractuals de consum amb agents de viatges