El Llibre sisè i la proposta de nou "código mercantil"