Incubation at 25°C prevents acid crash and enhances alcohol production in Clostridium carboxidivorans P7

Text Complet
Incubation-25-degrees.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Incubation of carboxydotrophs at 37. °C provides optimal conditions for their growth. However, a fast accumulation of organic acids, specifically acetate, during the exponential growth phase may result in low alcohol production and substrate consumption due to a phenomenon known as "acid crash". The present work investigates growth and productivity of Clostridium carboxidivorans P7 at two incubation temperatures. At 37. °C the culture was not able to override the "acid crash", resulting in low ethanol titers (1.56. mM). On the other hand, lower metabolic rates at 25. °C enhanced ethanol and butanol production (32.1 and 14.5. mM, respectively). Moreover, at low temperatures, hexanol and caproic acid were also produced at significant concentrations, 8.21 and 9.02. mM respectively, among the highest values reported for P7. Our results demonstrate that production of biofuels with longer carbon chains molecules may be enhanced incubating syngas-fermenting acetogenic bacteria at sub-optimal temperatures ​
​Tots els drets reservats