Structural and Magnetic Changes due to the Martensitic Transformation in Rapidly Solidified Ni50Mn37Sn6.5In6.5 Ribbons

Text Complet
Structural-and-Magnetic.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The present study reports on the analysis of the microstructure, martensitic transformation, and thermomagnetic response of a Ni50Mn37Sn6.5In6.5 Heusler alloy produced by melt spinning. Columnar grains and preferential orientation have been obtained. The As-spun alloy displayed a single phase (L2(1) cubic austenite) structure at room temperature. The structural austenite-martensite transformation was checked by calorimetry. The magnetic change due to the martensitic transformation induced by high magnetic fields of up to 30 kOe was investigated. The martensitic transformation temperatures were noted to decrease with the increase of magnetic field ​
​Tots els drets reservats