Solid-Phase Synthesis of Peptide Conjugates Derived from the Antimicrobial Cyclic Decapeptide BPC194

Text Complet
Solid-Phase-Synthesis.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The solid-phase conjugation of the antimicrobial peptide c(KKLKKFKKLQ) (BPC194) to a linear or cyclic sequence through a 1,2,3-triazole ring is described. Cyclic alkynyl-peptidyl resins derived from BPC194 were treated with azidopeptides derived from the antimicrobial peptide BP100 or from the bacteriocin iturin A. The cyclic alkynyl-peptidyl resins incorporated at the 3-position a propargylglycine, a glutamic acid residue derivatized with propargylamine or a lysine bearing a propioloyl group. The reactions of the cyclic alkynyl resins with the BP100-derived azidopeptides depended on the length and the sequence of the azidopeptides. The reactions were performed by treatment of the alkynyl resin with CuI and ascorbic acid, and required the presence of piperidine/DMF or DIEA in 2,6-lutidine/DMF. The latter conditions also allowed the conjugation of the alkynyl-peptidyl resin bearing a propioloyl lysine to a linear or cyclic azidopeptide derived from the cyclic moiety of iturin A ​
​Tots els drets reservats