Structural modeling of iron halogenases: Synthesis and reactivity of halide-iron(iv)-oxo compounds

Text Complet
Structural-modeling-iron.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
A structural synthetic model of the iron(IV)-oxo-halide active species of non-heme iron dependent halogenases is reported. Compounds with general formula [FeIV(O)(X)(Pytacn)]+ (1-X, X = Cl, Br) have been prepared and characterized spectroscopically and chemically with regard to their oxidizing ability. 1-X performs hydrogen-atom abstraction of C–H bonds at reaction rates 2–3 times faster than the corresponding solvato dicationic species, thus modelling the first step in C–H functionalization taking place in natural halogenation ​
​Tots els drets reservats