El paleolític de Catalunya, entre les arrels i el segle XXI