El material ceràmic dels nivells fundacionals de Gerunda. Els estrats inferiors de Casa Pastors