L'Assistència del pacient i els nous estudis de medicina