Influència de la publicitat en els estereotips i la violència de gènere