Pintors i pintures del Set-cents en terres gironines: estat de la qüestió i noves aportacions