Excavacions a la variant-est de Girona: la sitja romana de Fornells

Carrascal i Pardo, Carme
Merino, Jordi
Navarro, Natàlia
Share
Descripció de la sitja i dels seus materials localitzada al municipi de Fornells de la Selva l'any 1991 quan s'estaven efectuant les obres de la variant est de la carretera NII pel seu pas per Girona ​
​Tots els drets reservats