Torcafelló: la descoberta arqueològica d'un castell del vescomtat de Cabrera

Folch Iglesias, Cristian
Llinàs i Pol, Joan
Montalbán Martínez, Carme
Ramírez, Alons
Sureda Jubany, Marc
Compartir
Sobre el castell de Torcafelló (Maçanet de la Selva) a partir de la documentació i de les dues campanyes d'excavacions arqueològiques realitzades els anys 1999 i 2000 ​
​Tots els drets reservats