Un món material avançat i sostenible: la recerca en química