Estudi de les obres del Museo del Prado al MD'A: Estudi obres 2005

Full Text
credits.swf 11.86  Kb | application/x-shockwave-flash index001.swf 22.61  Kb | application/x-shockwave-flash index002.swf 21.17  Kb | application/x-shockwave-flash index003.swf 18.48  Kb | application/x-shockwave-flash index004.swf 20.35  Kb | application/x-shockwave-flash index005.swf 22.70  Kb | application/x-shockwave-flash index006.swf 21.52  Kb | application/x-shockwave-flash index007.swf 149.7  Kb | application/x-shockwave-flash index008.swf 23.32  Kb | application/x-shockwave-flash index009.swf 22.69  Kb | application/x-shockwave-flash index010.swf 20.10  Kb | application/x-shockwave-flash index011.swf 20.36  Kb | application/x-shockwave-flash index012.swf 26.48  Kb | application/x-shockwave-flash index013.swf 25.89  Kb | application/x-shockwave-flash index014.swf 25.29  Kb | application/x-shockwave-flash index015.swf 18.54  Kb | application/x-shockwave-flash index1.html 1.938  Kb | HTML index1_scroll.html 1.944  Kb | HTML index.swf 8.098  Kb | application/x-shockwave-flash inici.swf 1.785  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_analisi.swf 49.37  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_autoria.swf 41.42  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_bibliografia.swf 161.5  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_conclusions.swf 41.15  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_fitxa.swf 8.397  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_fitxatecnica.swf 41.70  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_foto.swf 47.86  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_info03001.swf 23.46  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_info03002.swf 17.54  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_info04001.swf 25.69  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_info04002.swf 22.34  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_info04003.swf 29.72  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_info05001.swf 2.504  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_relacio.swf 44.56  Kb | application/x-shockwave-flash obra002_zoom.swf 67.67  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_analisi.swf 55.99  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_autoria.swf 42.80  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_bibliografia.swf 53.18  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_fitxa.swf 8.762  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_fitxatecnica.swf 40.51  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_foto.swf 45.30  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info02001.swf 4.889  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info03001.swf 52.27  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info03002.swf 21.61  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info03003.swf 27.02  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info03004.swf 5.260  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info03005.swf 6.953  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info04001.swf 114.8  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info04002.swf 73.61  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info04003.swf 119.8  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_info04004.swf 81.60  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_relacio.swf 41.49  Kb | application/x-shockwave-flash obra003_zoom.swf 57.33  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_analisi.swf 56.33  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_autoria.swf 52.08  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_bibliografia.swf 56.84  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_fitxa.swf 13.93  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_fitxatecnica.swf 41.25  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_foto.swf 48.38  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_info02001.swf 32.60  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_info02002.swf 33.81  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_info02003.swf 90.85  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_info03001.swf 28.79  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_info04001.swf 47.71  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_info04002.swf 23.36  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_info04003.swf 40.26  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_info04004.swf 144.9  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_relacio.swf 53.55  Kb | application/x-shockwave-flash obra004_zoom.swf 43.13  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_analisi.swf 55.75  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_autoria.swf 40.77  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_bibliografia.swf 53.48  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_conclusions.swf 41.20  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_fitxa.swf 7.854  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_fitxatecnica.swf 40.91  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_foto.swf 59.20  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info02001.swf 4.876  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03001.swf 26.27  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03002.swf 32.74  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03003.swf 40.11  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03004.swf 43.69  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03005.swf 27.13  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03006.swf 38.88  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03007.swf 2.174  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03008.swf 3.866  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03009.swf 3.869  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info03010.swf 6.065  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info04001.swf 140.1  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info04002.swf 176.6  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info04003.swf 3.867  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info04004.swf 5.310  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_info05001.swf 156.9  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_relacio.swf 134.8  Kb | application/x-shockwave-flash obra005_zoom.swf 69.96  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_analisi.swf 50.87  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_autoria.swf 44.95  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_bibliografia.swf 56.78  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_conclusions.swf 37.37  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_fitxa.swf 8.124  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_fitxatecnica.swf 40.92  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_foto.swf 57.47  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info02001.swf 4.876  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info03001.swf 29.67  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info03002.swf 29.15  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info03003.swf 23.88  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info03004.swf 16.58  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info03005.swf 3.641  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info04001.swf 27.18  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info04002.swf 64.63  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info04003.swf 71.38  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_info04004.swf 32.09  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_relacio.swf 43.52  Kb | application/x-shockwave-flash obra006_zoom.swf 56.88  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_analisi.swf 59.65  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_autoria.swf 41.53  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_bibliografia.swf 54.49  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_conclusions.swf 42.84  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_fitxa.swf 8.579  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_fitxatecnica.swf 41.25  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_foto.swf 65.78  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info02001.swf 4.893  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info02002.swf 38.48  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info03001.swf 28.71  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info03002.swf 30.16  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info03003.swf 54.63  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info04001.swf 19.66  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info04002.swf 50.17  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info04003.swf 29.83  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info04004.swf 35.63  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_info04005.swf 35.70  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_relacio.swf 51.87  Kb | application/x-shockwave-flash obra007_zoom.swf 70.38  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_analisi.swf 48.24  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_autoria.swf 51.14  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_bibliografia.swf 54.96  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_conclusions.swf 39.92  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_fitxa.swf 12.76  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_fitxatecnica.swf 41.11  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_foto.swf 54.17  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_info03001.swf 27.61  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_info03002.swf 21.34  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_info03003.swf 25.02  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_info03004.swf 4.181  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_info03005.swf 3.030  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_info03006.swf 6.483  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_info04001.swf 94.69  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_info04002.swf 20.43  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_info04003.swf 41.96  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_relacio.swf 40.91  Kb | application/x-shockwave-flash obra008_zoom.swf 52.12  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_analisi.swf 60.51  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_autoria.swf 51.14  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_bibliografia.swf 54.39  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_conclusions.swf 39.92  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_fitxa.swf 8.505  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_fitxatecnica.swf 40.66  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_foto.swf 49.85  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info03001.swf 6.483  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info03002.swf 22.94  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info03003.swf 23.10  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info03004.swf 22.17  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info03005.swf 19.39  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info03006.swf 23.21  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info03007.swf 8.949  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info04001.swf 180.3  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info04002.swf 168  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info04003.swf 34.55  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_info04004.swf 40.81  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_relacio.swf 42.73  Kb | application/x-shockwave-flash obra009_zoom.swf 51.04  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_analisi.swf 49.25  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_autoria.swf 138.7  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_bibliografia.swf 56.50  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_fitxa.swf 8.284  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_fitxatecnica.swf 41.04  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_foto.swf 46.86  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_info03001.swf 4.439  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_info04001.swf 45.29  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_info04002.swf 36.43  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_info04003.swf 28.34  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_info04004.swf 40.13  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_relacio.swf 45.23  Kb | application/x-shockwave-flash obra010_zoom.swf 46.97  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_analisi.swf 54.33  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_autoria.swf 43.45  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_bibliografia.swf 163.9  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_conclusions.swf 42.01  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_fitxa.swf 8.634  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_fitxatecnica.swf 41.36  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_foto.swf 45.55  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_info02001.swf 4.226  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_info03001.swf 3.821  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_info04001.swf 70.63  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_info04002.swf 4.914  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_info04003.swf 61.29  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_info04004.swf 41.09  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_info04005.swf 38.24  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_info04006.swf 77.31  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_relacio.swf 50.53  Kb | application/x-shockwave-flash obra011_zoom.swf 50.17  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_analisi.swf 174.2  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_autoria.swf 44.51  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_bibliografia.swf 57.21  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_conclusions.swf 41.60  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_fitxa.swf 8.450  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_fitxatecnica.swf 42.53  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_foto.swf 61.24  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info02001.swf 23.63  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info03001.swf 107.5  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info03002.swf 148.0  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info03003.swf 132.9  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info03004.swf 32.07  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info03005.swf 37.27  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info03006.swf 160.2  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info03007.swf 142.7  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info03008.swf 166.7  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info04001.swf 38.64  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info04002.swf 38.83  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info04003.swf 57.54  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_info04004.swf 80.51  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_relacio.swf 41.13  Kb | application/x-shockwave-flash obra012_zoom.swf 59.32  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_analisi.swf 49.17  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_autoria.swf 50.98  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_bibliografia.swf 53.72  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_conclusions.swf 43.08  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_fitxa.swf 8.355  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_fitxatecnica.swf 43.27  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_foto.swf 58.32  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_info03001.swf 20.56  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_info03002.swf 28.71  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_info03003.swf 32.47  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_info03004.swf 38.59  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_info04001.swf 139.6  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_info04002.swf 30.14  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_info04004.swf 25.53  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_relacio.swf 44.51  Kb | application/x-shockwave-flash obra013_zoom.swf 62.70  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_analisi.swf 51.13  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_autoria.swf 43.44  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_bibliografia.swf 53.34  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_conclusions.swf 43.08  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_fitxa.swf 8.527  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_fitxatecnica.swf 40.90  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_foto.swf 61.73  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_info03001.swf 35.91  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_info03002.swf 25.50  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_info03003.swf 171.7  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_info04001.swf 57.35  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_info04002.swf 41.74  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_info04003.swf 50.57  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_info04004.swf 44.82  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_relacio.swf 42.08  Kb | application/x-shockwave-flash obra014_zoom.swf 69.24  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_analisi.swf 55.68  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_autoria.swf 51.18  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_bibliografia.swf 53.43  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_conclusions.swf 40.74  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_fitxa.swf 8.433  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_fitxatecnica.swf 40.92  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_foto.swf 39.82  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info02001.swf 133.0  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info02002.swf 122.9  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info03001.swf 21.63  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info03002.swf 6.467  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info03003.swf 3.742  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info03004.swf 218.4  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info04001.swf 4.692  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info04002.swf 20.14  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info04004.swf 161.9  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_info04005.swf 22.32  Kb | application/x-shockwave-flash obra015_relacio.swf 43.34  Kb | application/x-shockwave-flash presentacio_assumpta.swf 53.36  Kb | application/x-shockwave-flash presentacio.swf 50.90  Kb | application/x-shockwave-flash publicacio_scroll.swf 50.91  Kb | application/x-shockwave-flash publicacio.swf 50.70  Kb | application/x-shockwave-flash
Share
Es presenta la primera part de l'Estudi del fons pictòric, en la major part, d'època barroca que procedeix del Museo del Prado. Fons dipositat a l'Antic Museu Provincial per Reial Ordre entre 1880 i 1882 ​
​Tots els drets reservats