Proposta d’intervenció per adolescents diagnosticats de càncer (12-18 anys)