El castellum Uellosos del puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà): vida i mort d'una fortificació carolíngia

Canal i Roquet, Josep
Canal, Eduard
Sagrera i Aradilla, Jordi
Share
La identificació del castell de l'acròpoli del puig de Sant Andreu (Ullastret) com a castellum Uellosos carolingi, ha propiciat un estudi de conjunt dels textos escrits, dels antics documents d ’excavació, de les evidències estructurals i del material arqueològic recuperat per fer reviure una fortificació militar del darrer terç del segle VIII i per plantejar noves hipòtesis sobre la incorporació de les terres nord-orientals de Catalunya a l'imperi ​
​Tots els drets reservats