Quatre anys al port: la reconstrucció del primer moll de Sant Feliu de Guíxols (1591-1594)

Share
Uns cinquanta anys després d'haver-se bastit el primer moll de Sant Feliu de Guíxols (1496-1506) la manca de recursos per poder fer el manteniment apropiat havia deixat les estructures portuàries en un estat lamentable. Per redreçar la situació, hom establí la imposició del mollatge per reunir els recursos necessaris per reconstruir el moll i poder-lo mantenir en bones condicions. Finalment, el 1591 s ’iniciaren les obres de reconstrucció, que durarien fins el 1594, en les quals participaren de forma preeminent treballadors locals. L'article s'estructura fonamentalment en tres apartats: el primer ofereix unes pinzellades sobre la història de la construcció del primer moll; el segon se centra en una sèrie de consideracions relacionades amb els treballadors; i el tercer repassa (sense cap ànim d'ésser exhaustiu) alguns aspectes relatius als materials i les eines emprats a les obres ​
​Tots els drets reservats