La Cupa sota l'església del monestir de Sant Feliu de Guíxols