El Concurs de Museus (1917-1936) del Cartell de Premis de l'Institut d'Estudis Catalans