Dificultats de l'optimisme (o sobre dues vacil·lacions de Leibniz)