El sector oriental de les muralles de Gerunda: noves aportacions al seu coneixement (Campanya d'excavacions de 1987 a la Torre Gironella)