La Davallada de l'ós de les cavernes durant el plistocè superior: l'exemple del nord-est de Catalunya