La Cova 120, parada de caçadors recol·lectors del Paleolític mitjà