Experiències de participació dels estudiants en el disseny i implementació d'activitats curriculars