Una producció característica: les àmfores DB

Share
Sobre unes àmfores romanes localitzades a Empúries, que es vàren batejar amb les sigles DB ​
​Tots els drets reservats