L'Empordà a l'antiguitat: de la prehistòria a la humanització del paisatge