Clima organitzacional a la Universitat de Girona: un estudi de cas a la Facultat d'Educació i Psicologia

Vidal Barrera, Laia
Share
El present treball té com a objectiu principal fer una aproximació a l’estudi del clima organitzacional en una institució pública d’ensenyament superior a fi d’identificar oportunitats per a la millora del funcionament institucional. Per a fer-ho s’ha elaborat i administrat un instrument dissenyat a partir d’un qüestionari d’una empresa privada l’any 2012 a la província de Girona per a la mateixa finalitat, de les informacions extretes de l’estudi realitzat per Brito i Jiménez (2009) a la Universitat de Carabobo i de les diferents dimensions proposades pels autors especialitzats en la recerca de clima organitzacional. Per a complementar la informació extreta dels resultats del qüestionari i poder obrir una línia d’investigació de cares al futur en aquesta temàtica, s’ha aplicat l’estadístic KMO i la prova d’esfericitat de Barlett per a determinar si es podia realitzar una anàlisi factorial i ambdues han resultats adequades (KMO=0’722, α<0,05). Els resultats posteriors de l’anàlisi factorial indiquen que l’instrument aplicat presenta fiabilitat (α-Cronbach=0,896) i que explica un 68,86% de la variància. Mitjançant el mètode d’extracció d’Anàlisi de Components Principals amb una solució rotada aplicant la metodologia Varimax, s’han identificat 11 dimensions. Finalment, s’interpreten tots els resultats i es proposen accions de futur ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització