El Coaching: desenvolupament i aspectes psicològics implicats