Intel·ligència Artificial. Algunes teories i la seva representació audiovisual [Cartell]